Documentaire Raising a School Shooter

Net op 2Doc een documentaire (IDFA) gezien over het leven van ouders wier kind een schietpartij heeft veroorzaakt op een school.

De afsluitende zinnen van Sue, de moeder van Dylan, één van de veroorzakers is van de shooting op de Columbina High School, wil ik graag delen:

"Wat ik in de loop van de tijd heb geleerd is dat het nooit maar één oorzaak heeft. Dit soort dingen is ingewikkeld. Er gaat van alles mis, dat komt allemaal samen.
Ik zal nooit echt begrijpen dat hij dit kon doen... maar er is nog een belangrijke factor die niet alleen van belang is voor Dylan... maar voor de hele wereld.

En dat is de vraag of je andere mensen wilt ontmenselijken. Ik zie het aldoor gebeuren. Ik hoor het in de politiek en op het nieuws als mensen anderen beschuldigen en terugbrengen tot één kenmerk.

Ze vergeten de 99,999 procent die alle mensen gemeen hebben en richten zich op woede, haat en waardeoordelen. Dat vind ik eng. De mensen zijn gemeen tegen elkaar. Wat ons het beste beschermt tegen zelfmoord en geweld is verbinding.

We moeten de verbinding zoeken en beter naar elkaar luisteren."

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe