10 jaar

Vandaag kwam ik een artikel op het internet tegen van xx jaar oud. In ieder geval iets wat je niet gaat tegenkomen op Social Media. Niet omdat Social Media nog niet zo lang bestaat maar met name omdat alles daar snel in de vergetelheid raakt. Het artikel gaat over de boekenhype die destijds opkwam inzake het je eigen maken van een bepaalde activiteit (in dit geval programmeren) binnen 24 uur. De rush om snel zaken je eigen te maken is in de tussentijd alleen maar groter geworden.

Hoe heerlijk geruststellend is het dan wel niet om bezig te zijn met een activiteit waarbij die drang niet naar voren komt. De auteur onderbouwt in zijn verhaal waarom dergelijke boeken onzin zijn. Je hebt minimaal 10 jaar nodig om echt iets te kunnen. Veel mensen vertalen dat tegenwoordig naar 10.000 uur. Een mooi aspect wat hij hierin onderstreept is dat het niet alleen gaat om de beoefening van de kunde maar juist ook om elke keer te kijken wat je met deze kunde kan doen en dit uit te testen door dingen te doen die net boven je eigen niveau liggen.

Verander het woord programmeren in je eigen interesse (bijvoorbeeld hardlopen) en het artikel leest ineens heel erg anders. Van de zwemtrainers van mijn kinderen begreep ik dat het getal 10.000 uur ook in de zwemwereld gold als indicatie voor enige kwaliteit. 10.000 uur klinkt behoorlijk omvangrijk en is snel iets voor  toegewijden. Als ik al mijn loopuren bij elkaar optel kom ik op 3164 uur. Er valt nog veel te leren...

Hier het artikel

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe