Blog week 20 - 2019 | De week na LLL

Het was een week van nagenieten. Een week die bol stond van de spierpijn. Een week waarin ik hongerig was naar meer. Een week waarin ik alle loopjes op ultraned en d-u-v bij elkaar naliep wanneer ze zouden zijn en onderzocht of het wat voor me zou zijn.

Plannen smedend, wegdromend over toekomstige loopjes, zoekend naar verhalen en foto's van medelopers en het virtueel volplannen van mijn agenda met alles wat ik absoluut zou moeten gaan lopen.

Naar mate ik beter de trap af kon lopen kwamen echter de 'normale issues' langzaam weer bovendrijven. Goed herstel lijkt toch wel het devies. Zeker met de kreet 'de loop na de grote loop valt altijd tegen' nog in de oren.

Daar wil ik toch wel voor waken dat me dat overkomt. Maar hoe doe je dat. Enige overmoed dan wel blinde positiviteit is mij niet vreemd. Dat lijkt zomaar de opmaat te kunnen zijn voor 'de mogelijk komende tegenvaller'.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee en daarbij is enige overmoed ook makkelijk te vermijden door iets te gaan lopen waarvan je bij voorbaat weet dat dit iets nieuws gaat zijn. Bijvoorbeeld een paar dagen achter elkaar hobbelen over een LAW.

Ondertussen al weer een aantal deelnemers van de LLL afgelopen weekend een marathon of meer zien lopen. Heftig hoor. Daar was ik i.i.g. nog niet aan toe. Een duurloop van bijna 20km was wel t hoogtepunt van deze week.

Dit voelde nog wel benauwd, net als zaterdag. Kan zijn door de andere temperatuur dan wel door het lichaam wat naar mijn idee nog niet geheel uitgerust voelde. Volgende week kijken of ik de training weer iets meer kan oppakken i.p.v. deze heerlijke loopjes om te lopen.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe