De macht der getallen

Lopers zijn, net als fietsers, vaak erg gericht op getallen. Misschien zijn fietsers nog wel erger dan lopers maar ik ken meer lopers dan fietsers. Dus ik zal me beperken tot deze groep want er zitten behoorlijke getallenjunks tussen de lopers.

Je hebt natuurlijk de mytische afstand van 42.195km die staat voor een marathon. Een getal wat elke loper toch graag wil hebben afgerond. Maar ook combinatie van jaartallen, data en loopjes zijn altijd een uitdaging. 20 x een 20km loop in 2020 bekt natuurlijk wel lekker. 2021 mile of kilometer lopen in 2021 doet het ook leuk.

De ene loper rond zijn training altijd af op hele kilometers. De volgende rond altijd af op vijftallen. Weer een ander gaat de deur niet uit voor minimaal 16km. Je kan loopjes vertalen naar de binaire telling. Je kan het een uitdaging vinden om elke dag op een priemgetal uit te komen met als weektotaal ook een priemgetal.  Uitdagingen van Strava motiveren duizenden om minimaal 100, 200 of 300km in een maand te lopen.

Als er geen wedstrijden zijn doet een grote groep lopers elke keer weer vrolijk mee met diverse duivelse uitdagingen. De duivelse uitdagingen hebben als doel om op mooie totalen uit te komen als 444, 555, 666 en zelfs 999 als alle uit te voeren afstanden netjes zijn afgevinkt.

De nieuwste duivelse variant gaat voor de double digits in kilometers. 2.22 km en 12.12 tellen dus mee, deze reeks zou in principe oneindig door kunnen gaan. Met tempo's is de variatie minder dus is er daarom waarschijnlijk voor afstanden gekozen. Om te bewijzen dat je de afstand op de teller hebt moet je een foto maken.

Zelf ben ik twee keer enthousiast begonnen aan deze duivelse uitdaging maar ben ook twee keer voortijdig afgehaakt. De totale te lopen afstand was niet zozeer het probleem alswel de inplanning van de langere loopjes in combinatie met mijn andere getallenchallenges. Ook ik heb mijn 'ding' met getallen.

Zo loop ik al een tijdje elke dag minimaal 1.6km. De minimale afstand kroop echter langzamerhand omhoog. Zo had ik een reeks van 5km+ loopjes. En deed ik diverse pogingen om x aantal dagen achter elkaar minimaal 10km te lopen.

Toen dat wat minder interessant werd begon ik me meer te richten op de weekaantallen. Per week moest er minimaal rond de 100km gelopen worden. Om deze 100km te halen kan ik echter niet zulke hele lange lopen tussendoor doen omdat ik merk dat mijn hersteltijd dan te lang is. Dus werd het meer lopen op t gemiddelde dan trainingen afwisselen qua lager volume en hoger volume. Alles voor de reeks...

Gemiddelde en consequente loopjes van ongeveer dezelfde omvang helpen om stabiele totalen op te bouwen. Echter om me voor te bereiden op een etappeloop had ik bedacht dat ik minimaal 20km per dag gedurende een week moest lopen en deze een maand later te herhalen maar dan met 25km en dan weer met 30km per dag etc...

25km per dag is best te doen. Echter het continue lopen van de 100km+ per week vrat veel energie. Hierdoor was ik eigenlijk niet in staat om een 'kwalitatieve' trainingsweek te doen. Het streven naar de aantallen en het volhouden van eigen bedachte reeksen was een grotere macht geworden. Een macht waaraan ik de laatste tijd niet lijk te kunnen ontsnappen. Al lijkt er langzamerhand met de impact die de kilometers van de reeksen met zich meebrengen toch wat meer besef te komen.

Zo is daar ook het magische getal van 6000km hardlopen in een jaar. Voor veel lopers is dit een aparte post op FB of insta waard. Er zijn ook groepen (wederom op Strava) die alleen dat als doel hebben. In september zag ik al dat ik behoorlijk dicht in de buurt zou kunnen komen. Om mezelf niet gek te maken wilde ik dus persé dit getal niet halen. Dit had ik overigens besloten nadat het duidelijk werd dat ik mijn jaardoel van 5000km ruim ging halen.

Nu ik, aan het eind van het jaar, toch zo dicht bij ben knaagt dat wat... Die 250km had ik best, verdeeld over vier maanden, extra kunnen lopen. Hoe vaak gaat het nog in mijn leven voorkomen dat ik zo dicht bij dit aantal ga komen... Je weet het niet. Echter, al met al, hou ik mezelf voor dat het een verstandige beslissing is geweest. De macht van de getallen reikte niet zo ver. Nu mezelf nog losmaken van 'het verplichte karakter van' de 100+ week en meer gaan richten op de inhoudelijke kant van de loopjes.

Alhoewel de macht der getallen is wel groot en het lopen op getallen is erg aantrekkelijk. Zeker als er geen wedstrijden te lopen zijn. Ik vrees dat er naast de als 'kwalitatief' beoogde trainingen er in 2021 alsnog voldoende junkmiles gaan komen om op mooie getallen uit te komen. Hoeveel keer zou er 20,21km gelopen worden in komend jaar? Misschien is 6063 km in 2021 ook wel een mooi doel...

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe