Gelezen: Revolusi

Indrukwekkend boek van David van Reybrouck over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië en de droevig stemmende rol van Nederland als kolonisator waarbij het winstoogmerk altijd voorop ging.

De gevolgen van deze strijd op de regio worden daarna in kaart gebracht en de invloed die het had op omringende landen door de conferentie van Bandung en het boek geeft inzicht in de globale machtsverhoudingen.

Regelmatig dit boek even aan de kant moeten leggen om de getuigenissen en verhalen van de mensen en de beslissingen van machtshebbers te verwerken.

Mooie zin: "Ramen zijn pas interessant als je er genoeg tijd voor krijgt om doorheen te kijken."

Als slotstuk nog een passage die laat zien dat de mens onder invloed van het kapitalistische systeem het nog steeds in zich heeft om enkel voor het korte gewin te gaan.

"...eigenlijk zijn we nooit onafhankelijk geworden. We dachten dat we de boel rechtvaardiger konden maken, maar we hadden drie eeuwen achterstand. Dan is het een lastige strijd. De overkant was sterker, het kapitalistische systeem heeft zich overal gevestigd. Maar zolang dit systeem doorgaat, gaat de hele wereld kapot en wordt het hele milieu verwoest.

De oerwouden van Sumatra, Kalimantan, van heel Afrika, ze worden allemaal vernield. "

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe