Het kind

Het kind in jezelf ontdekken.
Nooit opgroeien.
Alles met een korrel zout nemen.
Met name jezelf.
Het maakt het leven makkelijker.

Geen stress om wat nog allemaal moet.
Geen stress om wat je anders zou missen.
Geen stress om je eigen verwachtingen.
Geen stress.
Geen stress.

Heeft een kind geen stress?
Het kind zijn staat voor mij synoniem met onbezorgd spelen en ontdekken.
Zo staat het lopen min of meer ook beschreven in een/het boek van Jean-Louis Vidal.
Beschouw het lopen als een reiziger en ontdekker.
Ontspan, speel en kies voor de duurzame route.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe