Het knikje

Ik zit in het zwembad. Te kijken naar mijn dochter. Ze heeft een waterpolowedstrijd. Haar team staat achter. De tegenstander te sterk.

Voor de tweede of derde keer moet ze opzwemmen. Haar tegenstander is echter te snel. De tegenstander weet het. Zij weet het. Zij drijft af richting haar plek.

Wanneer onze blikken elkaar kruisen zie ik vastberadenheid. Ik geef een klein knikje met m'n hoofd wat door haar wordt beantwoord. We weten beide wat het betekent. Het maakt niet meer uit voor de uitslag maar ze zal er nog één keer vol voor gaan.  Alles of niets.

Sport is mooi.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe