Hoogzitter

Over het lage pad langs de beek richting het naburige dorpje zien we voor t eerst een ree op vrij korte afstand in een stuk bos wat weggekapt is. Een vrij groot exemplaar verdwijnt geschrokken snel tussen de achterliggende bomen.

Op de terugweg net aan de andere kant van de heuvel zien we twee exemplaren vanuit het weiland bij onze nadering het struikgewas in schieten. Verder vervolgen wij stil onze weg op een pad tussen de bomen in de hoop een ree vast te kunnen leggen op de camera.

Overal zijn hier verhoogde jachthutten (hoogzitters), wel vreemd om recht op zo'n hut af te lopen over een smal pad en ineens iemand er in te zien zitten. Passende jagers kleding en gevaarlijk uitziend geweer met naar mijn idee een geluiddemper. Een kort knikje van mijn kant wordt door hem beantwoord als we stilzwijgend langzaam het pad omhoog lopen.  

Ik hoop dat de reeën niet dit pad nemen.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe