Lopen week 50 - 2018

Een tussenweek. Zo zou je deze week wel kunnen samenvatten. Stabiliseren om de week er na het aantal kilometers op te kunnen bouwen. Nu voor de vierde week aan het EDH'n. Het wordt al gewoner om in de lunch een rondje VP te doen.

VP heeft niets te maken met de Vice-President, ik heb begrepen dat VondelPark een te lang woord is, zeker als je dit rondje tweemaal achter elkaar loopt. Volledig ingeburgerd in het Amsterdamse gebruiken we dus ook de afkorting VP.

Twee keer was in ieder geval in het begin van de week het thema: twee keer VP, twee keer rondje Molenvliet en twee keer 2.4 km inteval gelopen. Die laatste twee keer was meer een verhulde poging om het nog eenmaal als 'twee keer' te kunnen omschrijven. Het was niet hetzelfde rondje maar een heen en terugweg. Beide routes waren als segment gemarkeerd op Strava dus platgezegd ging ik gewoon ordinair op PR segmentjacht. Op beide segmenten ook duidelijk mijn tijd kunnen verbeteren dus het doel was bereikt.

Daaropvolgend voelde ik wel dat het tijd was om wat rustiger aan te doen. De verdere loopjes van deze week ook iets behoudender gelopen onder het motto krakende schepen breken niet. Alles voelt toch wat stram aan. Toppunt was wel zondagochtend waar ik net voordat de verjaarsvisite voor mijn dochter kwam precies een rondje kon hobbelen. In de laatste 50m vol onderuit gegaan door de sneeuw/gladheid op een stuk waar ik beter het fietspad had kunnen nemen ... maar dat is wijsheid achteraf.

Uiteindelijk 68.7km gelopen deze week. Op naar de volgende en kijken of het aantal kilometers wat opgehoogd kan worden :).

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe