Moe de deur uit

Moe de deur uit. Deze keer ga ik echt niet lang. 2km zal genoeg zijn voor de reeks. Waarom die reeks? Waarom die reeks?

Niet over nadenken. De reeks is de reeks. Ik ga deze keer echt niet verder. Ik moet nog dit. Ik moet nog dat.

Ik loop en kijk naar links. Waarom wil ik naar links? Ik moet nog dit. Ik moet nog dat. Ik loop rechtdoor.

Hier moet ik naar rechts. Maar ik loop rechtdoor. Ik moet nog... Ik loop. Ik ben in het nu.

De verbeten trek van 'ik moet' rond mijn mond verdwijnt. Een lach komt in de plaats. Ik voel de wind. Ik trek het  lange shirt uit. Ik ervaar de frisse lucht.

Ik adem diep. Ik geniet. Ik versnel. Voetstappen weerklinken op straat. Geen remming.

Ik ben niet meer moe.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe