Ontdoelen

Lopen voor de loop. Eindelijk het boek van Mark Rowlins - running with the pack uitgelezen. Ironisch genoeg heb ik mezelf ten doel gesteld om dit boek in 2023 uit te lezen. Het is geen makkelijk boek met tips en tricks over het voorkomen van blessures. De schrijver, een filosoof, richt zich meer op het hoe en waarom van het lopen.

Het geeft voldoening om een boek te hebben uitgelezen. In een boek als deze waarin verschillende theorieën en filosofen worden aangehaald is het makkelijk om de gedachten de vrije loop te laten gaan. Wat staat er daadwerkelijk, wat is de bedoeling, geldt dit ook voor mij etc... Zo was soms een pagina per week voldoende en soms moest er met meer discipline gelezen worden om vooruit te komen.

De instelling om te lezen om het lezen en te lopen om de loop is vrijwel identiek. Lezen en lopen als spel zonder gespecificeerd doel. De waarde van het lopen kan/moet worden gevonden in het lopen zelf. Als lopen enkel tot een middel verwordt om 'het doel' te bereiken verliest het de essentie. Het lichaam kan vervolgens reageren als het uit balans raakt door de overmaat aan werk ten opzichte van spel.

Hoe toepasselijk dat ik nu met wat overbelasting issues te maken heb.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe