Ontwaken

Het voelt al haast vertrouwd. Ik hoef geen loopspullen van de waslijn af te halen. Ik betrap me op een gevoel van gemak. De gedachte geeft direct aanleiding tot zorg. Een constatering dat de dagelijkse looproutine langzamerhand uit mijn systeem verdwijnt.

De dag komt langzaam op. De eerste stralen verlichten gebouwen die scherp afsteken tegen de diepblauwe lucht. De stad ontwaakt uit een nacht met vorst. Voetgangers en fietsers verbijten de kou. De frisse ochtendlucht voelt puur en vrij.

Ik voel de herinnering van bijtende kou in mijn scheenbenen. Deze gedachte geeft nu voldoening en plezier. Het lichaam voelt uitgerust en wacht op meer inspanning en activiteit. De oefeningen zijn ontoereikend om de honger te stillen. Het verstand heeft nog de overhand.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe