Untethered - Dave Proctor

Om gedurende 66 dagen (+ één restdag van circa 70km) dagelijks meer dan 100km te kunnen lopen moet je leven in een vast ritme. Een vast ritme is niet snel zo boeiend om daar meer dan 200p over te schrijven. Toch bied dit boek een mooi inkijkje in het hoofd van Dave Proctor gedurende zijn TransCan. Het geeft daarbij inzicht in de minutieuze voorbereiding, het strakke tijdsregime en de onbaatzuchtige crew die Dave in alles ondersteund wat hij nodig heeft.

Het boek beschrijft zijn tweede poging om Canada volledig te doorlopen. Het hoofdstuk waarin hij teruggaat naar zijn eerste poging is echter ook meer dan de moeite waard. Het is een man die niet zomaar opgeeft. Elke dag vroeg opstaan - spierbehandeling - ontbijten - meer dan 100km lopen - wederom alles los masseren - eten - slapen. Groundhog day all over. Doorlopen met een breuk in de voet, een vermoedelijke hersenschudding etc... Grenzen van het menselijk vermogen worden opnieuw bijgesteld.

Het laatste hoofdstuk gaat over de 'after-effects' van deze onderneming. Circa 9 maanden heeft Dave nodig om een beetje bij te komen van deze reis. Hoe je van een ongelofelijke high naar een enorme low kan gaan. Ook hier komt hij uiteindelijk uit. Niet alleen maar met een team van mensen om zich heen. Erg bijzonder dat hier aandacht aan wordt besteed.

Heel veel spektakel hoef je niet in dit boek te verwachten als je gewend bent aan het ritme dat er dagelijks meer dan 100km wordt gelopen. Toch maken die enkele alinea's waarin Dave diep in zichzelf moet graven, om alle ogenschijnlijk logische argumenten om te stoppen te bevechten, het boek meer dan de moeite waard.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe