Zwaar tot loodzwaar

De woorden echoën in mijn hoofd. Hans vatte het even mooi samen in een bericht.

Ik ben zo vrij om de volledige zin even te quoten: "Wat ik hiermee wil zeggen is dat het niet aan jou ligt, maar aan het strand. Hou er rekening mee dat het zwaar tot loodzwaar zal zijn dan is je verwachting hoogstwaarschijnlijk het meest reëel."

Als iemand die meerdere malen aan de start van de DCURBN heeft gestaan zoiets tegen je zegt.. dan zegt dat wat. De DCURBN is zwaar tot loodzwaar. Je moet niet hopen op een lichte variant. (Wat ik eigenlijk altijd stiekem doe).

Ik mag dus niet meer op voorhand denken dat het wel zal meevallen. Het gaat niet meevallen. Het gaat zwaar zijn. Loodzwaar.

Gek genoeg verdwijnen door deze woorden alle zenuwen. Ik weet nu waar ik aan toe ben. De gedachte geeft me kracht. Het sterkt me. Nog een paar weken.

Een goed plan bedenken qua eten en drinken en dan er vol voor gaan.

Subscribe to Webzwerver

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe